krátko z histórie
sme iní ako iní
úzky okruh klientov
komplexnosť a dlhodobosť
Predstavenstvo

Ing. arch. Adriana Halgašová - majiteľka spoločnosti Areco s.r.o. a zároveň kreatívna riaditeľka Ing. Dušan Janerle - styk s médiami
Ing. arch. Peter Halgaš - riaditeľ produkcie

Krátko z histórie

1989 - 1991 - Peter Halgaš pracuje na pozícii art directora v reklamnej agentúre REPP (zakladateľka Asociácie reklamných agentúr Slovenska - ARAS) 1990 - vzniká firma Ing. arch. Adriana Halgašová
1991 - vzniká HAL reklama Ing. arch. Peter Halgaš
1996 - vzniká Areco s.r.o.

Sme iní ako iní

Činnosť našej agentúry je tvorivá a realizačná, nie sprostredkovateľská.

Naše oddelenie layoutu je schopné pripraviť kompletné podklady do tlače prakticky akýchkoľvek propagačných materiálov ľubovoľných rozmerov.

- štvrťročník Dámska jazda - mesačník Daewoo expres

Na výrobu reklamných tabúľ a neónových osvetlení využívame vlastné sign making pracovisko.

- svetelné reklamy Zepter
- svetelné a neónové reklamy Daewoo
- svetelné reklamy Poľnohospodárskej banky
- svetelné označenie - Vodohospodárska výstavba

V oblasti výstavníctva zapožičiavame náš vlastný výstavnícky fundus, typizované aj atypické konštrukcie. Podľa priania zákazníka pripravujeme výstavnícky stánok, prípadne jednotlivé prvky na mieru.

- automobilka Daewoo (500 - 1 600 m2)
- Ministerstvo hospodárstva sekcia cestovného ruchu (realizácie v Utrechte, v Paríži, v Miláne)
- automobilka Chrysler - automobilka Kia (realizácie v Zagrebe, v Rijeke)
- Poľnohospodárska banka (vytvorenie vlastného exteriérového stánku)
- Tauris (vytvorenie vlastného stánku)
- EMM - výpočtová a zabezpečovacia technika
- Tronet
- Datasystem soft
- Zea invent (vytvorenie vlastného stánku)
- EZ Elektrosystémy

Úzky okruh klientov

Vďaka obmedzenému množstvu klientov nie je žiadny zákazník jeden z mnohých. Preto aj naša spolupráca presahuje bežný rámec vzťahu agentúra - klient.

Komplexnosť a dlhodobosť

Naša spolupráca s úzkym okruhom kľúčových klientov je komplexná a dlhodobá. Porevolučné obdobie (viažuce sa k začiatku našej činnosti) bolo charakteristické vznikom obrovského množstva firiem. My sme boli pri tom a tvorili sme názvy, logá, corporate identity.

- Eurocomp
- Slovlak - Košeca
- BC Intercom
- Agroinvest
- Pecom
- Vinium - Veľké Pavlovice
- Karlovarský porcelán
- City Point

S corporate identity je úzko spätý aj vzhľad firemného sídla. V rámci komplexných služieb sme realizovali prestavby budov, vstupných častí, interiérové zariadenia, informačné systémy.

- Poľnohospodárska banka
- Daewoo - centrála i predajné miesta
- EMM
- BC Intercom
- Probugas
- Pyrokontrol